شماره تماس: ۰۷۶۴۴۲۴۴۴۴۰- ۰۹۳۳۰۰۷۲۱۲۱

آدرس: هرمزگان – بندرلنگه- بلوار انقلاب- ساختمان ملکپور- طبقه همکف- کامپیوتر پیکسل

کدپستی :۷۹۷۱۶۵۳۸۸۷

ایمیل: digi4cdigi4c@gmail.com