پیگیری مرسوله پستی

پیگیری مرسوله پستی

برای پیگیری مرسوله پستی خریداری شده از یک فروشگاه اینترنتی فقط کافیست که کد مرسوله پستی بسته خود را از فروشگاه بگیرین. برای پیگیری بسته وارد سایت سامانه رهگیری مرسولات به آدرس newtracking.post.ir بشین که صفحه زیر خواهید دید.

در این مرحله کد رهگیری ۲۴ رقمی را در باکس وارد و روی آیکن ذره بین کلیک کنید.

و در مرحله آخر فرآیند ارسال بسته خود را خواهید دید.